Economia

Catalunya una economia sòlida. 
Article que analitza amb detall l’estructura de l’economia catalana i la seva solidesa.  El model de creixement del PIB, teixit empresarial i laboral i sector exterior, finançament i inversió pública.
Elaborat per col·legiats del Merit del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Catalunya. Proposta empresarial de futur
Document elaborat per Empresaris per la independència, Sectorial de l’ANC. En aquest document d’una manera fàcil i didàctica s’analitzen les debilitats,    amenaces, fortaleses i oportunitats i s’ofereixen propostes empresarials de futur.

El Pressupost de l’Estat Català
Document elaborat per Cercle Català de Negocis, agafant el pressupost de 2012 per fer els estudis i valoracions