Secretariat de la Sectorial

Nom Responsabilitat
Josep Janés Coordinador
Albert Gelabert Secretari
Xavier Farré Casanova Tresoreria