Les Pensions

Documents sobre les pensions i la seva viabilitat a la República

Les pensions en la Catalunya independent Resolent dubtes
Document escrit per la Núria  Bosch, catedràtica d’economia pública de la Universitat de Barcelona.  Fa una anàlisi de l’evolució de la SS.SS. ingressos i despeses des del 1995 al 2012. De la taxa de dependència demogràfica  entre l’edat de treball i de majors de 65 anys i la projecció de la despesa en pensions del PIB a Espanya i Catalunya  amb l’horitzó a 2041.

Pensions a la Catalunya Independent per Elisenda Paluzie
Document elaborat per Elisenda Paluzie, investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS). La presentació ofereix amb dades i rigor la seguretat i la sostenibilitat econòmica del sistema de pensions en una Catalunya Independent.

Les pensions només estan garantides en la República Catalana
Perspectives sobre com l’evolució de l’economia en una Catalunya Republicana incrementaria el seu  PIB  i per conseqüència les cotitzacions i els impostos poden assegurar la independència del sistema de Seguretat Social a Catalunya. Elaborat per la Sectorial d’Economistes de l’ANC. Inclou enllaços a la documentació economica de les fonts.

Catalunya una economia sòlida. 
Article que analitza amb detall l’estructura de l’economia catalana i la seva solidesa.  El model de creixement del PIB, teixit empresarial i laboral i sector exterior, finançament i inversió pública.
Elaborat per col·legiats del Merit del Col·legi d’Economistes de Catalunya

La Seguretat Social Catalana
Document elaborat pel Consell Assessor per a la Transició Nacional on analitza les estratègies i les mesures que un eventual Estat català hauria d’adoptar per disposar d’un sistema social capaç de realitzar les funcions pròpies d’acord amb els estandard internacionals.

Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya
Acord de la Generalitat de Catalunya que va adoptar seguin les directrius dels drets i deures elaborat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell de la Gent Gran de Catalunya.  DOGC 4021- 01/12/2003.

Catalunya. Proposta empresarial de futur
Document elaborat per Empresaris per la independència, Sectorial de l’ANC. En aquest document d’una manera fàcil i didàctica s’analitzen les debilitats,    amenaces, fortaleses i oportunitats i s’ofereixen propostes empresarials de futur.