COM VOLDRIA VIURE

Si vols deixar el teu testimoni en aquesta secció, pots enviar el text proposat al correu jubilats.assemblea@gmail.com,  un cop l’equip d’edició de la Web l’hagi revisat el publicarà.
En el encapçalament del teu e-mail, fes referència al nom de la pàgina on vols que es publiqui, en aquest cas “COM VOLDRIA VIURE”.  Tots tenim il·lusions en la nova República i ens imaginem segurament una nova societat més democràtica, més moderna, més justa socialment. En aquest espai t’invitem a que ens escriguis quin és el teu desig per la nova República Catalana.